Великорублівська громада
Полтавська область, Полтавський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про виконавчий орган Великорублівської сільської ради

 ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ І СПОРТУ

ВЕЛИКОРУБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Велика Рублівка

2022 рік

Дане Положення розроблено у відповідності до вимог чинного законодавства України та Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про соціальну роботу з молоддю», «Про державні цільові програми».

І. Загальні положення

1.Відділ освіти, молоді і спорту Великорублівськоїсільської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом Великорублівської сільської  ради, який утворюється сільською радою, є  підзвітним і підконтрольним сільській раді,  що його утворила, підпорядкованим Виконавчому комітету Великорублівської сільської  ради, сільському голові та відповідним державним органам управління з  питань молоді і спорту, організації освітнього процесу.

2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу»,  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про соціальну роботу з молоддю», «Про державні цільові програми», «Про туризм», Указами Презедента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді і спорту України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Великорублівської сільської ради та її Виконавчого комітету, розпорядженням сільського голови та цим Положенням.

3.Відділ є виконавчим органом Великорублівської сільської ради та має статус юридичної особи публічного права з організаційно-правовою формою орган місцевого самоврядування, має самостійний баланс,  розрахункові рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України із  своїм найменуванням.

Повна назва Відділу – «ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ І СПОРТУ ВЕЛИКОРУБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ».

Код ЄДРПОУ- 43983480.

Юридична адреса Відділу: 38623, Полтавська область, Полтавський район, село Велика Рублівка, вулиця Центральна, буд. 36.

Інформація для здійснення зв’язку:

    • тел/факс 9-42-46
    • електронна адреса velrublivkaosvita@gmail.com

ІІ. Завдання та функції

1. Відділ освіти, молоді і спорту відповідно до визначених галузевих повноважень, виконує наступні завдання:

1) здійснює реалізацію державної політики у сфері освіти, молоді та спорту, забезпечує якість освіти на території Великорублівської сільської  ради;

2) аналізує стан освіти, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої  та позашкільної освіти, удосконалює мережу закладів освіти на території Великорублівської сільської  ради незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян, а також розробляє та організовує виконання програм розвитку освіти та програм підтримки молоді;

3) створює належні умови  для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

4) здійснює загальне керівництво закладами освіти, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організовує фінансове забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координує діяльність цих закладів освіти;

5) організовує підготовку випускників до проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

6) забезпечує широке інформування педагогічних працівників закладів освіти, батьків, громадськості щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

7) вживає заходів щодо забезпечення закладів освіти, на базі яких створюються (функціонують) пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, педагогічними працівниками, іншим персоналом, а також необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою, пристроями тощо;

8) забезпечує підвезення учнів та вихованців навчальних закладів освіти Великорублівської сільської ради до місця їх навчання та виховання в межах території Великорублівської сільської ради;

9) забезпечує підвезення випускників закладів загальної середньої освіти на території Великорублівської сільської  ради до пунктів тестування та у зворотному напрямку;

10) сприяє розвитку самоврядування в закладах дошкільної, загальної середньої  та позашкільної освіти;

11) комплектує на конкурсних засадах заклади освіти на території Великорублівської сільської  ради керівними кадрами (за виключенням завідуючих  дошкільних навчальних закладів); вдосконалює професійну кваліфікацію педагогічних працівників, їх перепідготовку  та організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти на території Великорублівської сільської  ради відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

12) сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти на території Великорублівської сільської  ради;

13) забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу в закладах і установах освіти, молоді та спорту;

14) забезпечує комфортні умови навчання та праці учасників освітнього процесу шляхом створення безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

15) веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

16) здійснює міжнародне співробітництво;

17) забезпечує у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, спрямованих на творчих на творчий розвиток особистості, виявлення позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійсненнянавчально-методичного керівництва із зазначених питань;

18) організація в межах повноважень оздоровлення та відпочинку дітей у навчальних закладах, а також дозвілля дітей та молоді.

19) визначає потреби в закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громадян  за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

ІІІ. Основні функції Відділу

2.1. Організація мережі та здійснення керівництва закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти через:

1) забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; сприяння їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

2) підготовку проектів рішень про закріплення за закладами освіти  території обслуговування;

3) вивчення  потреб та внесення пропозицій до виконавчого комітету сільської ради про утворення груп і класів в закладах освіти  для дітей з особливими освітніми потребами, організацію їх навчання та виховання у закладах освіти  на території Великорублівської сільської  ради;

4) створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну, розумного пристосування та формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору;

5) забезпечення, відповідно до законодавства, в закладах освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

2.2. Організація нормативно-правового забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти через:

1) контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми й підлітками  повної загальної середньої освіти;

2) забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в  закладах і установах освіти;

3) погодження статутів  закладів освіти (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших форм власності, підготовку  їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування;

4) здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

2.3. Організація навчально-методичного забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, самоорганізація громадського руху через:

1) впровадження навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

2) формування замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників, навчальних програм та іншої навчально-методичної літератури;

3) видання інформаційно-методичних збірників та рекомендацій.

2.4. Організація фінансового забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та заходи реалізації місцевої політики молоді, сім’ї і спорту через:

1) сприяння фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти на території Великорублівської сільської ради;

2) внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, заходів молоді, аналіз їх використання;

3) контроль та аналіз використання коштів субвенцій та місцевого бюджету в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

4) організацію  підвезення учнів, вихованців та педагогічних працівників закладів освіти, груп молоді та сімей на території Великорублівської сільської  ради до місць навчання та у зворотньому напрямку, а також до місць проведення фестивалів, конкурсів, олімпіад, спортивних змагань та інше;

5) затвердження за поданням закладів освіти стратегії їх розвитку;

6) фінансування виконання стратегії розвитку закладів освіти на території Великорублівської сільської ради.

2.5. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти через:

1) сприяння матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введення в дію їх нових приміщень, комплектування меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

2) організацію  підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3) здійснення  контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги в організації та проведенні відповідної роботи.

2.6. Організація діяльності учасників освітнього процесу в  закладах освіти, молоді сільської ради та забезпечення їх соціального захисту та доступності освітніх послуг через:

1) сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти; профілактика кримінальних проявів у молодіжному та сімейному середовищі; здійснення соціально-педагогічного патронату;

2) координацію роботи закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацію їх дозвілля;

3) сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

4) забезпечення створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти на території Великорублівської сільської  ради;

5) координацію роботи, пов’язаної  зі здійсненням у  закладах  професійної орієнтації учнів та молоді;

6) організацію харчування дітей у закладах освіти за рахунок сільського бюджету, батьківської плати та залучених коштів;

7) внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти на території Великорублівської сільської ради, здійснення оздоровчих, спортивних та інших заходів, за попитом громадськості;

8) розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

2.7. Інша діяльність Відділу:             

1) подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти; організація з цією метою збору та опрацювання інформації, формування банків даних;

2) інформування  населення про стан та перспективи розвитку освіти, молоді та сімейної політики (не рідше ніж один раз на рік);

3) взаємодія з органами місцевого самоврядування та громадських об’єднань;

4) забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування  пропозицій, вжиття заходів  щодо усунення недоліків у роботі;

5) ведення державного обліку документів Національного архівного фонду.

ІV. Права Відділу

1.Відділ має право:

1) залучати до розроблення сільських програм розвитку освіти, молоді і спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів, волонтерства галузей управління відділу;

2) брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти всіх типів і форм власності, сприяння самоорганізації молодіжного та спортивного руху;

3) скликати конференції, у тому числі щороку серпневу конференцію педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

4) створювати та забезпечувати діяльність постійно діючого колегіального та консультативно-дорадчого органу - колегії Відділу освіти, молоді і спортуВеликорублівської сільської  ради  для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності закладів освіти, молоді і спорту на території Великорублівської сільської  ради, а також вирішення питань, що належать до компетенції Відділу;

5) склад колегії затверджується сільським головою за поданням начальника Відділу. Рішення колегії впроваджуються до виконання наказами начальника відділу освіти, молоді і спорту;

6) вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо фінансування закладів та установ освіти, молодіжних і спортивних організацій, брати участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади;

7) зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дії наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

8) укладати (за згодою Великорублівської сільської ради) угоди про співробітництво та встановлення прямих зв’язків з закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

9) управляти майном переданим в оперативне управління, а також земельними ділянками переданими у право постійного користування.

V.Працівники Відділу зобов’язані:

1. Дотримуватися Конституції України, законодавства України.

2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження,накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці,додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці,дбайливо ставитися домайна.

 3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

 5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у

взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну

кваліфікацію.

8. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством України, щодослужби в органах місцевого самоврядування.

9. Зберігати державну таємницю, інформацію (зокрема, конфедеційну) про громадян, що стали їм відоміу зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством України, не підлягає розголошенню.

10. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

11. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

VI. Взаємовідносини

      1. Під час реалізації повноважень Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської ради, постійними комісіямисільської ради, відповідними підрозділами Виконавчого комітету сільської ради,  Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території сільської ради, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань та проведення запланованих заходів.

VII. Структура та управління структурними підрозділами

1.Структура, штатний розпис  та загальна чисельність працівників Відділу та витрати на його утримання затверджуються Великорублівською сільською радою, штатний розпис – сільським головою ( а за його відсутності  секретарем сільської ради), за поданням начальника Відділу, а також за погодженням фінансового відділу сільської ради.

2.Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення оперативного функціонування навчальних закладів, забезпечення фінансової діяльності при Відділі можуть утворюватися структурні підрозділи Відділу (методичний кабінет, господарська група (обслуговуюча), централізована бухгалтерія (сектор/відділ бухгалтерського обліку та звітності), які діють відповідно до законодавства.

3. Працівниками зазначених вище структурних підрозділів є особи на які може поширюватися дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також особи на яких дія зазначеного Закону не поширюється. Перелік посад на які поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначається відповідно до Структури Відділу, яку затверджено рішенням сесії Великорублівської сільської ради.

4.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою у відповідності до законодавства, та є посадовою особою органів місцевого самоврядування.Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівням магістра/спеціаліст, стаж роботи за фахом,  та/або на державній службі, в органах місцевого самоврядування,  керівної роботи в навчальних закладах не менш як 3 роки та володіти державною мовою.

5.Працівники Відділу, які є посадовими особами органів місцевого самоврядування  призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою за результатами конкурсного відбору або в іншому порядку  передбаченому чинним законодавством України.

6.Працівники Відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування призначаються на посаду та звільняються з посади безпосередньо начальником Відділу.

7.Начальник Відділу представляючи інтереси громади в галузі освіти, молоді і спорту у відносинах з юридичними та фізичними особами:

1) здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників відділу;

2) затверджує положення про підрозділи і служби Відділу, посадові інструкції, функціональні обов’язки його працівників;

3) планує роботу Відділу та аналізує стан її виконання;

4) видає у межах компетенції Відділу  накази, організовує і контролює їх виконання;

5) призначає та звільняє керівників закладів освіти на території Великорублівської сільської  ради у порядку встановленому законодавством України;

6) заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу, керівників закладів та установ освіти згідно законодавства;

8) затверджує штатні розписи закладів  освіти, які перебувають в оперативному управлінні Відділу;

9) розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу та закладів освіти, несе відповідальність за їх використання в межах кошторисних призначень;

10) розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників закладів освіти на території Великорублівської сільської  ради  державними та відомчими нагородами, в тому числі й президентськими відзнаками, присвоєння їм почесних звань України;

11) має право першого підпису;

12) звітує перед сільським головою, сільською радою та її виконавчим комітетом,  депутатськими комісіями сільської ради  про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

14) здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

VIII. Відповідальність

1.Начальник Відділу або спеціаліст, який виконує його обов’язки несе персональну відповідальність за:

1) виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

2) відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

3)  виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови;

4) своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства;

5) правильне оформлення проектів сільської ради, розпоряджень сільського голови по питаннях, віднесених до компетенції відділу.

6)  розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством.

7) за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів.

8) несе відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ;

9) контролює приймання та зберігання від структурних підрозділів Відділу архівні документи з різними видами матеріальних носіїв інформації;

10) організовує користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до законодавства;

2.Відповідальність працівників Відділу встановлюється посадовими інструкціями і настає у разі невиконання або неналежного виконання  посадових обов’язків. 

3.Підстави й умови матеріальної відповідальності працівників Відділу визначаються Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативними актами, договорами про матеріальну відповідальність.

IX. Фінансове та матеріальне забезпечення

  1. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Структура, гранична чисельність працівників, фонд оплати праці працівників Відділу та видатки на його утримання встановлюються сільською радою.
  2. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, відкритів управлінні  Державної казначейської служби України у Котелевському районі Полтавської області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп, ідентифікаційний код.

X. Заключні положення

1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а такожтих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленого  Регламентом Великорублівської сільської ради.

3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Великорублівської сільської ради відповідно до чинного законодавства.

4. У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються установам, закладам, організаціям, які створені Великорублівською сільською радою або іншим юридичним особам відповідно до порядку встановленого джерелами права України.

 

Секретар сільської ради                                                    Світлана РЕШІТНИК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи зрозумілий для Вас у користуванні сайт громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь