Великорублівська громада
Полтавська область, Полтавський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Сектор соціального супроводу та надання соціальних послуг

Додаток 1 затверджено зміни рішенням Великорублівської сільської ради від 10.01.2024 року №  

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор соціального супроводу та надання соціальних послуг Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради

 

І Загальні положення

  1. Сектор соціального супроводу та надання соціальних послуг Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради (далі - Сектор) є структурним підрозділом Виконавчого комітету (далі - Установа), створюється Великорублівською сільською радою, підпорядкований Установі сільської ради, підзвітній і підконтрольний сільському голові, секретарю сільської ради, керуючому справами Установи, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
  2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист

прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням і іншими нормативними актами.

  1. Працівники сектору є посадовими особами  місцевого самоврядування. Чисельність працівників сектору визначається  сільською радою, при затвердженні структури Установи.

Повна назва: сектор соціального супроводу та надання соціальних послуг виконавчого комітету Великорублівської сільської ради.

Скорочена назва: сектор соціального супроводу.

  1. Юридична адреса сектору співпадає з юридичною адресою Установи : 38623, Полтавська область, Полтавський район, с. Велика Рублівка, вул. Центральна, буд. 36, каб. 23.

 

 1. Мета діяльності сектору
  1. Метою сектору є реалізація державної та місцевої політики у сфері соціального захисту населення, організація надання соціальних послуг населенню на території Великорублівської сільської територіальної громади (далі - громада).
 2. Основні завдання сектору
  1. Для досягнення мети своєї діяльності сектор вирішує наступні завдання:
   1. Забезпечує виконання державних і місцевих програм соціального захисту.
   2. Організовує надання соціально-реабілітаційних послуг та здійснення соціальної роботи.
   3. Розробляє та організовує виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та потребують соціальної підтримки.
   4. Забезпечує соціальну інтеграцію/реінтеграцію дітей та осіб з інвалідністю, сприяє

створенню умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури.

   1. Вирішує відповідно до законодавства питань про надання допомоги окремим категоріям громадян.
   2. Вирішує питання щодо забезпечення надання адміністративних послуг соціального характеру.
   3. Здійснює розгляд звернень та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції сектору;

   3.1.8. Здійснює інші повноваження, покладені на сектор відповідно до законодавства.

                            4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань

  1. Забезпечує реалізацію заходів, передбачених державними і місцевими програми Сектору.
  2. Забезпечує цільове використання бюджетних коштів, передбачених Сектору.
  3. Готує пропозиції щодо встановлення за рахунок коштів благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.
  4. Організовує вирішення відповідно до законодавства питання про надання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісті) військовослужбовців, дітям з інвалідністю, багатодітним сім’ям, іншим категоріям населення для вирішення матеріально-побутових проблем.

        4.5. Організовує вирішення питання про надання за рахунок коштів місцевих та обласних бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

         4.6. Забезпечує організацію надання соціальних і реабілітаційних послуг та проведення соціальної роботи.

    4.7. Сприяє у вирішенні питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

         4.8. Бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, місцевих  програм соціальної підтримки сімей, у проведенні заходів, спрямованих на запобігання та протидію торгівлі людьми.

           4.9. Організовує  надання Установою компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду.

           4.10. Організовує опрацювання прийнятих Установою документів для призначення всіх видів державної допомоги та соціальних виплат за єдиним пакетом документів та за потреби,  передає їх до управління соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації для їх опрацювання.

     4.11. Організовує проведення Установою заходи, спрямовані на запобігання бездомності осіб, соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб, соціального патронажу щодо осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

     4.12. Сприяє організації роботи волонтерського руху.

           4.13. Організовує  виконання Установою  програм і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

           4.14.У межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

           4.15.Організовує створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення до Установ та закладів громади.

           4.16. Забезпечує виконання Установою функцій органу опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

           4.17.Надає пропозиції до проекту бюджету Великорублівської сільської ради в частині врахування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

           4.18.Складає у випадках, передбачених законодавством, акти, довідки, вимоги, протоколи про адміністративні правопорушення.

           4.19. Бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

           4.20. Бере участь в організації проведення або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань, що відносяться до компетенції сектору.

     4.21.  Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні сектору.

     4.22. Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції сектору.

     4.23.  Інформує населення з питань, що належать до компетенції сектору.

           4.24. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень.

           4.25. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

           4.26. У разі виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, повідомляє керівника Установи, для здійснення передбачених законом заходів.

           4.27. Звітує про виконання покладених завдань за формою та у строки, визначені законодавством.

           4.28. Веде облік багатодітних сімей, сімей/осіб, у тому числі сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, осіб, які не мають постійного місця проживання, осіб, які зазнали насилля в сім'ї, постраждали від торгівлі людьми.

          4.29. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.

          4.30. Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства.

          4.31. Виконує відповідно до законодавства функції спеціального уповноваженого органу з питань попередження насильства в сім'ї, сприяє створенню спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї, стосовно колекційної роботи з особами, які вчинили насильство у сім'ї, здійснює контроль за їх організацією і діяльністю.

          4.32. Здійснює консультування населення громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.

           4.33. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.

           4.34. Розробляє проекти розпоряджень сільського голови, рішень виконавчого комітету і сільської ради з питань віднесених до компетенції сектору.

           4.35.Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань віднесених до компетенції сектору для подання сільському голові.

 4.36. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні сектору.

            4.37.  Забезпечує облік осіб, які звертаються до Установи з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам.

            4.38. Забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

            4.39. Видає повідомлення про призначення усіх видів соціальної допомоги (або відмову в її призначенні).

            4.40. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення сільської ради (прийому документів для призначення і виплати соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат), в тому числі у співпраці з центром надання адміністративних послуг.

            4.41. Складає акти обстеження матеріально-побутових умов сімей на території громади.

           4.42. Здійснює інші повноваження, покладені на сектор відповідно до законодавства України.

 

 1. Сектор має право
  1. Брати участь у здійсненні контролю за наданням особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством.
  2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції сектору.
  3. Організовувати отримання Установою в установленому законодавством порядку з державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.
  4. Одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення.
  5. Організовувати залучення Установою працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з контролю у разі виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
  6. Брати участь у нарадах, комісіях, робочих групах, утворених сільською радою, її виконавчими органами, сільським головою.

5.7.  Здійснювати інші заходи, необхідні для виконання покладених завдань.

 

 

 1. Система взаємодії

6.1. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами сільської ради та структурними підрозділами Установи, з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 

 1. Структура сектору
  1. Структура сектору та його чисельність затверджується сільською радою, штатний розпис визначається сільським головою.
  2. Завідувач сектору, спеціалісти сектору призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.
  3. Посадові обов’язки працівників сектору визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються сільським головою.
  4. Працівники сектору несуть відповідальність за бездіяльність, порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням; відповідальність за збереження документів, які надійшли у сектор.

 

 1. Керівництво сектору
  1.  Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

          8.2.    Завідувач сектору:

    8.2.1.Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, визначає ступінь відповідальності працівників.

         8.2.2. Здійснює представництво у встановленому законодавством порядку інтересів сектору в судах, правоохоронних, контролюючих та інших органах з питань, віднесених до компетенції сектору. Представляє сектор у взаємовідносинах з іншими  виконавчими органами сільської ради та структурними підрозділами Установи.

          8.2.3. Вносить пропозиції сільському голові для подальшого затвердження сесією сільської ради проекти документів щодо структури та чисельності працівників сектору.

          8.2.4. Подає сільському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору і пріоритетів його діяльності.

          8.2.5. Звітує перед сільським головою про виконання покладених на сектор завдань та планів роботи.

          8.2.6. Розробляє проєкти посадових інструкцій сектору та їх  функціональні обов’язки .

8.2.7.  Подає на затвердження керівнику Установи плани роботи сектору

          8.2.8. У межах своєї компетенції організовує і контролює  виконання розпоряджень сільського голови, рішень сесії та виконавчого комітету сільської ради. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 

 

                                   9. Фінансування діяльності сектору

         9.1.  Сектор фінансується за рахунок коштів громади бюджету, які виділені на  утримання Установи.

         9.2. Майно, яке знаходиться на балансі сектору є комунальною власністю громади  та перебуває в його оперативному управлінні.

 

 

                                 10.  Заключні положення:

       10.1. Ліквідація і реорганізація сектору здійснюється за рішенням сільської ради у встановленому законом порядку.

       10.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться виконавчим комітетом.

       10.3. Покладання на сектор обов'язків, які не стосуються соціального захисту

населення не допускаються.

 

 

Керуючий справами

Виконавчого комітету

Великорублівської сільської ради                              С. ГРЕБІННИК           

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи зрозумілий для Вас у користуванні сайт громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь