Великорублівська громада
Полтавська область, Полтавський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Відділ бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ВЕЛИКОРУБЛВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

28 січня 2021 року                                                                                      № 02-06/26

 

Про затвердження Положення про Відділ бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради

 

 

 

            На виконання рішення ІІІ сесії VІІІ скликання від 21.01.2021 року «Про затвердження структури виконавчого органу Великорублівської сільської ради – Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради, загальної чисельності апарату Виконавчого комітету ради»,   відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від   26.01.2011 року № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»,  

 

ЗОБОВЯЗУЮ:

 

  1. Затвердити Положення про Відділ бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради, що додається.

 

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

 

 

Великорублівський

сільський голова                           _____________                           В.ОЛІЙНИК

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови Великорублівської сільської ради

№ 26 від 28.01.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

виконавчого комітету Великорублівської сільської ради

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відділ бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Великорублівської сільської ради, який утворюється сільською радою, є підзвітним і підконтрольним сільській раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, керуючому справами (секретарю) Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи", нормативними актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, Головного управління державного казначейства України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.

1.4 Положення про Відділ, зміни і доповнення затверджуються сільською радою.

1.5 На працівників Відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

2.1. Структура і штат Відділу затверджується Великорублівської сільської радою, штатний розпис – сільським головою.

2.2. Керівником відділу є начальник Відділу, який підпорядковується та є підзвітним сільському голові.

Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади, відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, сільським головою.

2.3. Працівники Відділу, призначаються на посаду розпорядженням сільського голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядження сільського голови відповідно до чинного законодавства України.

2.4. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається розпорядженням сільського голови на спеціаліста ІІ категорії Відділу.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Основними завданнями Відділу є:

3.1.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради та складання звітності.

3.1.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3.1.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

3.1.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

3.1.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

3.2. Відділом здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності по апарату, виконавчих органах та установах, для яких Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

3.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів, щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних  рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203.

3.3.2. Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

3.3.3. Своєчасно складає та подає звіти до органів державної статистики, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби, управління Державного казначейства.

3.3.4. Приймає від установ, для яких Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.

3.3.5. Проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує попередню розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає бюджетний запит з відповідними обґрунтуваннями, складає проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду місцевого бюджету, складає та подає на затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та плани спеціального фонду місцевого бюджету, паспорта бюджетних програм, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року, складає довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань.

3.3.6. Складає штатний розпис Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради та розрахунки до нього.

3.3.7. Приймає участь у розробці сільських бюджетних програм та опрацьовує отримані документи та інформацію, що стосується питань порушених в конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм.

3.3.8. Готує проекти рішень Великорублівської сільської ради та виконавчого комітету Великорублівської сільської ради, розпорядження сільського голови з питань, що входять до компетенції Відділу.

3.3.9. Координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського обліку та здійснює поточний контроль за фінансовою діяльністю установ, для яких Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради є головним розпорядником коштів, а саме:

1) дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

2) повнотою надходжень та витрачанням бюджетних коштів установ, для яких Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради є головним розпорядником бюджетних коштів;

3) правильністю зарахування та використання власних надходжень установ, для яких Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради є головним розпорядником бюджетних коштів;

4) веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку установам, для яких виконавчий комітет Великорублівської сільської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

3.3.10. Нараховує заробітну плату працівникам Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради, особам, направленим на громадські роботи та іншим фізичним особам по цивільно-правовим угодам.

3.3.11. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.3.12. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

1) використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

2) інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що підлягають інвентаризації визначаються розпорядженням сільського голови.

3.3.13. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.3.14. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності.

3.3.15. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.3.16. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни установ, для яких Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

РОЗДІЛ ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Представляти виконавчий комітет Великорублівської сільської ради в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загально обов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

4.1.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4.1.3. Одержувати від посадових осіб Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради та установ, для яких Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, документи, звіти та інформацію необхідну для виконання покладених на Відділ функцій.

4.1.4. Вносити сільському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

РОЗДІЛ V. ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

5.1. Посадові особи Відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію Великорублівської сільської ради, її виконавчого комітету та посадових осіб.

5.2. Посадові особи Відділу несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

5.4. Начальник Відділу:

5.4.1. Здійснює керівництво за діяльністю Відділу бухгалтерського обліку та звітності, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

5.4.2. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контролює дотримання правил його ведення.

5.4.3. Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком у Відділі, керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни.

5.4.4. Має право представляти інтереси сільської ради в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з фінансових та бухгалтерських питань, а також є право другого підпису на фінансових, бухгалтерських, банківських документах.

5.4.5. Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання подання зведеної бухгалтерської звітності у відповідні терміни.

5.4.6. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування та перерахування податків та інших платежів, дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, стягненням у встановлений термін дебіторської та розрахунками по кредиторській заборгованості.

5.4.7. Відповідає за належне збереження бухгалтерських документів.

РОЗДІЛ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

6.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу.

6.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

РОЗДІЛ VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7. Відділ, утворений без статусу юридичної особи публічного права. Матеріально - технічне забезпечення діяльності Відділу здійснює Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради. Розрахункові операції здійснюються через Відділ бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого комітету Векликорублівської сільської ради.

8. Внесення змін та доповнень до Положення, визнання його таким, що втратило чинність, здійснюється сільською радою.

9. Припинення діяльності Відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації – за рішенням сільської ради.

 

Начальник

Відділу бухгалтерського обліку та

звітності                                                                                                    Юлія Степаненко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи зрозумілий для Вас у користуванні сайт громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь