Великорублівська громада
Полтавська область, Полтавський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Концепція створення ЦНАП

Фото без опису

ВЕЛИКОРУБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ         ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

                                                                                 Код ЄДРПОУ 21046868

 

 19 січня  2023 року            село Велика Рублівка                              №

Про Концепцію створення Центру

надання адміністративних послуг

(розвитку системи надання

адміністративних послуг)

у Великорублівській сільській

територіальній громаді

 

 

Керуючись статтями 27, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про адміністративні послуги» з метою  створення належних умов для розвитку системи надання адміністративних послуг у Великорублівській сільській територіальній громаді, виконавчий комітет  сільської ради

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Концепцію створення Центру надання адміністративних послуг ( розвитку системи надання адміністративних послуг) у Великорублівській сільській територіальній громаді (додається).

2. Зобов’язати Виконавчий комітет Великорублівської сільської ради ( в особі начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» Світлани СВИРИД та начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Юлії СТЕПАНЕНКО) забезпечити виконання цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради Сергія ГРЕБІННИКА.

 

Великорублівський сільський голова                                               В.ОЛІЙНИК

                                                                                      

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                Рішенням виконавчого комітету

Великорублівської сільської ради

                                                                          від 19.01.2023 року

                                                             (Додаток 1)

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

створення Центру надання адміністративних послуг

(розвитку системи надання адміністративних послуг)

у Великорублівській сільській територіальній громаді

 

Мета

Концепція створення Центру надання адміністративних послуг ( розвитку системи надання адміністративних послуг ) у Великорублівській сільській територіальній громаді (далі – концепція) розроблена з метою створення рівних умов для надання мешканцям громади незалежно від статі, віку та фізичних можливостей, необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи.

 

Завдання концепції

Завданнями цієї концепції є:

- забезпечення отримання виконавчими органами Великорублівської сільської ради повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

-створення центру надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними умовами для роботи посадових осіб Великорублівської сільської ради;

-Забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями Великорублівської сільської територіальної громади ( далі – СТГ) в тому числі завдяки відкриттю територіальних підрозділів ЦНАП, відділених робочих місць адміністраторів ЦНАП в адміністративних центрах колишніх сільських рад, залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження мешканцями громади електронних послуг;

-забезпечення гендерної рівності, доступності осіб з інвалідністю та інших особливих потреб громадян на всіх етапах створення та функціонування ЦНАП.

 

Поточний (вихідний) стан

Рішенням Великорублівської сільської ради від 01.12.2020 затверджено структуру та штатну чисельність апарату Великорублівської сільської ради, до складу якого входить відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради (далі – відділ). Рішенням сільської ради від 21.01.2021 затверджено Положення про відділ. Рішенням сільської ради від 21.01.2021 затверджено Регламент ЦНАП. Оновлений перелік послуг прийнятий рішенням виконавчого комітету від 19.01.2023, що налічує 152 послуги. Юридично ЦНАП в громаді не створено. Оновлені посадові інструкції працівників відділу затверджені рішенням виконавчого комітету від 19.01.2023. Також є узгоджені рішення (угоди, меморандуми) з суб’єктами надання адміністративних послуг. Всі документи потребують певних уточнень та змін. Перш за все, необхідно прийняти рішення про утворення ЦНАП. Юридично рішення про утворення територіального підрозділу чи  ВРМ у старостинських округах не приймалось. В громаді створено три старостинських округи. Для роботи ЦНАП виділено частину приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі яка не є комунальною власністю, а перебуває в аренді. Площа приміщення 34 кв.м. Приміщення не пристосоване для людей з інвалідністю, між кабінетами немає прозорих дверей, відсутній пандус для людей з інвалідністю. Планується збільшити площу приміщення для належної роботи ЦНАП, провести ремонт приміщення враховуючи вимоги доступу для людей з інвалідністю. Після ремонту та збільшення площі ЦНАП, його загальна площа становитиме 57кв.м.

   Реалізація цієї концепції спрямована на вирішення наступних проблем:

-відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в Великорублівській сільській територіальній громаді для осіб з інвалідністю та інших соціальних груп;

-необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в сільській раді, в тому числі кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування, в тому числі для окремих груп громадян, як-от відвідувачів з дітьми, тощо.

-складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим законодавством, для надання окремих адміністративних послуг, зокрема у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно;

-отримання мешканцями Великорублівської сільської територіальної громади більшості необхідних адміністративних послуг.

 

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

  Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

-утворення ЦНАП як постійно діючого робочого органу сільської ради;

-забезпечення ЦНАП належним приміщенням ( в тому числі комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою з урахуванням потреб людей з інвалідністю та обладнаним столиком для сповивання, дитячим куточком та місцем для візків).

-забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з інвалідністю та батьків з візочком;

-забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема політики недискримінації;

-організація через ЦНАП усіх адміністративних послуг які належать до власних та делегованих повноважень сільської ради визначених відповідно Закону України «Про адміністративні послуги»;

-створення територіального підрозділу ЦНАП в с.Милорадове, залучення для надання окремих адміністративних послуг старост сіл Козлівщина та Мала Рублівка;

-обслуговування в обгрунтованих випадках суб’єктів звернення – осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  населення з виїздом до їх населених пунктів та/або помешкання.

-створення належної системи інформування мешканців територіальної громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб – сторінку сільської ради, ЦНАП, її сторінки у соціальних мережах.

 В межах виконання зазначених заходів будуть використовуватися також механізми:

-співробітництво територіальних громад (спільного надання окремих адміністративних послуг);

-узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг в сфері соціального захисту населення, реєстрації земельних ділянок, пенсійного забезпечення, організація оперативного документообігу з такими органами;

  Крім того для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

-утворено постійну робочу групу з питань розвитку системи надання адміністративних послуг та утворення ЦНАП, в тому числі із залученням представників різних груп громадськості з метою врахування гендерного підходу та особливих потреб окремих категорій населення;

-вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;

-створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при формуванні (розширенні) Переліку послуг ЦНАП, при плануванні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП, здійснення моніторингу якості надання адміністративних послуг;

-щорічне звітування перед місцевою радою та громадою щодо реалізації цієї Концепції та виконання щорічних планів (програми) її впровадження.

-питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням функціонування ЦНАП.

  Усі заходи будуть  плануватися та проваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

 

Витрати та джерела їх покриття

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг ( адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам; кошти проєктів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

Очікувані результати

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:

-для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та безбар’єрних умовах у належному ЦНАП та територіальних підрозділах ЦНАП, відділених робочих місцях адміністраторів ЦНАП;

-для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

-для громадян загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, підвищений інвестиційний клімат, надходження до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг.

  Наші очікувані стандарти:

-усі мешканці громади не більше як за 3 роки з дня ухвалення цієї Концепції матимуть доступ до основного офісу ЦНАП чи територіального підрозділу ЦНАП, віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП на відстані не більше 12 км.

-організацію роботи ЦНАП не менше 35 прийомних годин протягом тижня;

-надання найважливіших адміністративних послуг з інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій ( «народження», «шлюб», «придбання земельної ділянки», «житлова субсидія», «вихід на пенсію» тощо);

-використання електронної системи керування чергою;

-можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин сільської ради;

-можливість отримання у ЦНАП електронних послуг.

 

 

Термін реалізації – 2023-2025рр.

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи зрозумілий для Вас у користуванні сайт громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь