Великорублівська громада
Полтавська область, Полтавський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Сектор культури, туризму та громадських комунікацій Великорублівської сільської ради

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор культури, туризму та громадських комунікацій Великорублівської сільської ради, код ЄДРПОУ 44035912 (далі - Сектор) є виконавчим органом Великорублівської сільської ради і утворюється Великорублівською сільською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, питань забезпечення комунікативної політики місцевої влади та взаємодії з громадськістю. Скорочена назва: Сектор культури, туризму та громадських комунікацій.  Засновником Сектору є Великорублівська сільська рада. Сектор є підзвітним і підконтрольним Великорублівській сільській раді та підпорядковується її виконавчому комітету і сільському голові.

Юридична адреса с. Велика Рублівка, вул. Центральна, буд. 36, Полтавський район, Полтавська область, індекс 38623.

Місцезнаходження Сектору: вулиця Центральна,36, село Велика Рублівка, Полтавский район, Полтавська область, 38623.

Інформація для здійснення звʼязку

-тел. (05350)9-42-46

- електронна адреса: rublivkakultura@gmail.com

1.2. Сектор є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобовʼязання, бути позивачем і відповідачем у судах. Сектор має печатку із зображенням Державного герба України власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

1.3. Сектору культури, туризму та громадських комунікацій підпорядковуються заклади культури та сільські бібліотеки, що перебувають у комунальній власності Великорублівської сільської територіальної громади, а саме:

- Комунальний заклад "Великорублівський центр культури і дозвілля" Великорублівської сільської ради. До його складу входять філії:

- Лихачівський сільський клуб-філія комунального закладу культури Великорублівського центру культури і дозвілля.

- Шевченківський сільський клуб-філія комунального закладу культури Великорублівського центру культури і дозвілля.

-Микілківський сільський клуб-філія комунального закладу культури Великорублівського центру культури і дозвілля.

- Тернянський будинок урочистих подій комунального закладу культури Великорублівського центру культури і дозвілля.

- Комунальний заклад «Милорадівський центр культури і дозвілля» Великорублівської сільської ради.

- Комунальний заклад "Козлівщинський центр культури і дозвілля" Великорублівської сільської ради.

-Комунальний заклад "Малорублівський центр культури i дозвілля" Великорублівської сільської ради.

-Комунальний заклад "Ковалевський центр культури дозвілля" Великорублівської сільської ради.

-Комунальний заклад "Зайчанський центр культури і дозвілля» Великорублівської сільської ради.

-Комунальний заклад «Великорублівська публічна бібліотека» Великорублівської сільської ради. До його складу входять філії:

-Милорадівська бібліотека-філія комунального закладу  Великорублівська публічна бібліотека.

-Козлівщинська бібліотека-філія комунального закладу  Великорублівська публічна бібліотека.

-Микілківська бібліотека-філія комунального закладу  Великорублівська публічна бібліотека

- Лихачівська бібліотека-філія комунального закладу Великорублівська публічна бібліотека

- Малорублівська бібліотека-філія комунального закладу Великорублівська публічна бібліотека

- Ковалевська бібліотека-філія комунального закладу Великорублівська публічна бібліотека.

1.4. Місцезнаходження Сектору: вулиця Центральна,36, село Велика Рублівка, Полтавський район, Полтавська область, 38623.

1.5. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та наказами відповідного департаменту Полтавської обласної державної адміністрації, рішеннями Великорублівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.6. Положення про Сектор, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці Сектору затверджується рішенням Великорублівської сільської ради.

1.7. Посадову інструкцію завідувача Сектору затверджує сільський голова. Посадові інструкції працівників Сектору затверджує завідувач Сектору.

1.8. Сектор утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СЕКТОРУ

2.1. Завданнями Сектору є:

2.1.1. Реалізація на території Великорублівської сільської територіальної громади державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини та питань забезпечення комунікативної політики місцевої влади та взаємодії з громадськістю.

2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань культури, туризму, охорони культурної спадщини та інформаційної політики. 2.1.3. Сприяння захисту прав і законних інтересів субʼєктів діяльності в галузі культури, туризму та комунікацій громади.

2.1.4.Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Сектору.

2.1.5.Сприяння збереженню відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел.

2.1.6. Сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, охорони культурної спадщини, комунікацій.

2.1.7.Сприяння формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

2.1.8. Впровадження ефективних механізмів комунікацій між Великорублівською сільською територіальною громадою та інститутами громадянського суспільства;

2.1.9. Створення сприятливих умов для збереження та розвитку культурної, етнічної і мовної самобутності громадян, які  проживають на території 2.1.10.Сприяння формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту, пропагуванню серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико- культурною спадщиною, природним середовищем, наповнення доступним інформаційним контентом.

2.1.11. Сприяння участі у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

2.1.12.Забезпечення реалізації прав громадян свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Сектору.

2.3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

2.3.1. Здійснює управління закладами, які підпорядковані Сектору, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

2.3.2. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури та туризму, впроваджує нові моделі організації культурної, туристичної та інформаційної діяльності.

2.3.3. Створює умови для розвитку сфери культури, туризму та комунікацій громади, зміцнює матеріально-технічну базу підвідомчих закладів, поповнює бібліотечний фонд.

2.3.4. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підвідомчих закладів.

2.3.5. Створює умови музичного, для розвитку професійного та самодіяльного театрального, хореографічного, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення та роботи туристичних організацій.

2.3.6. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, презентаційні заходи.

2.3.7. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, туризму, публічної діяльності у громаді.

2.3.8. Здійснює контроль за дотриманням закладами культури, бібліотеками підпорядкованих Сектору, чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.

2.3.9. Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури та бібліотек за призначенням.

2.3.10. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі обʼєднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, Передбаченому законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.3.11. Надає у межах своїх повноважень інформаційно-методичну та консультативну допомогу закладам, установам, підприємствам і організаціям культурної, бібліотечної та туристичної сфери громади.

2.3.12. Готує та подає на розгляд проекти рішень Великорублівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини громади та питань забезпечення комунікативної політики місцевої влади та взаємодії з громадськістю.

2.3.13. Організовує наради з питань розвитку галузі культури, публічної діяльності та туризму громади, бере участь у розробці відповідних програм, бере участь у розробленні проєктів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, організації проведенні виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо, розробленні пропозицій щодо будівництва обʼєктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини, вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно- рятувальних служб у сфері туризму.

2.3.14. Сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

2.3.15. Подає сільському голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури та туризму громади і працівників Сектору державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовує в компетенції інші форми морального і матеріального межах своєї заохочення за досягнення у творчій, культурно-освітній діяльності.

2.3.16.Проводить атестацію закладів, підпорядкованих Сектору, оприлюднює її результати та проводить атестацію працівників галузі культури, бібліотек громади.

2.3.17. Готує та подає статистичну звітність про стан та розвиток галузі культури громади.

2.3.18. Вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету.

2.3.19. Здійснює представництво інтересів Великорублівської сільської ради, її виконавчого комітету та сільського голови в місцевих, у тому числі у взаємовідносинах державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності в межах повноважень Сектору.

2.3.20. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду за дорученням керівництва Сектору в межах компетенції.

2.3.21. Здійснює контроль та координацію діяльності підвідомчих закладів.

2.3.22. Затверджує річні плани роботи закладів культури та публічних бібліотек.

2.3.23. Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжгромадських культурних звʼязків відповідно до законодавства, пропонує та підтримує дружні культурні звʼязки з відповідними структурами громад-побратимів у межах своїх повноважень.

2.3.24. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Сектору на інформаційних ресурсах та здійснює заходи щодо розвитку інформаційного простору в громаді.

2.3.25. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток культури, туризму, охорони культурної спадщини, бібліотечної справи та громадської комунікації в Великорублівській сільській територіальній громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

2.3.26. Сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів.

2.3.27. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 2.3.38. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

2.4. Сектор має право:

2.4.1. Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції Сектору.

2.4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Великорублівської сільської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

2.4.3. Залучати до організації та проведення культурно-мистецьких заходів спеціалістів інших структурних підрозділів Великорублівської сільської ради спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурної сфери.

2.4.4.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Великорублівської сільської ради, її виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Сектору.

2.4.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації культурних та бібліотечних закладів всіх типів і форм власності.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕКТОРУ

3.1. Діяльність Сектору здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи.

3.2. Завідувач Сектору здійснює керівництво діяльністю Сектору, розподіляє обовʼязки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності завідувача Сектору його обовʼязки виконує інший працівник відповідно до розпорядження сільського голови.

3.4.Сектор зобов'язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Сектору, забезпечити їх телефонним звʼязком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обовʼязків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

4.ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАВІДУВАЧА СЕКТОРУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням сільського голови відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про культуру» чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

4.2. Особа, яка призначається на посаду завідувача Сектору, повинна володіти державною мовою, мати повну вищу освіту, стаж роботи за фахом та/або стаж служби в органах місцевого самоврядування чи на державній службі.

4.3. Завідувач Сектору:

4.3.1. Забезпечує виконання покладених на Сектор завдань, визначає посадові обовʼязки і ступінь відповідальності працівників Сектору.

4.3.3. Планує роботу Сектору й аналізує стан її виконання.

4.3.4. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

4.3.5. Відкриває рахунки у відділенні державного казначейства, має право першого підпису.

4.3.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Сектору.

4.3.7. Візує рішення сільської ради та виконавчого комітету, які стосуються діяльності Сектору та підпорядкованих йому закладів культури та бібліотек.

4.3.8. Подає на затвердження сільському голові проекти кошторисів доходів і витрат, вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати праці працівників Сектору.

4.3.9. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Сектору.

4.3.10. Затверджує Положення, Статути закладів культури та бібліотек: клубних установ та установ бібліотечної системи, музеїв.

4.3.11. Переглядає та змінює за необхідністю посадові інструкції керівників структурних підрозділів підвідомчих закладів культури за узгодженням з їх керівниками, штатні розписи у межах затвердженого фонду оплати праці.

4.3.12. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів культури та бібліотек.

4.3.13.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування культурних закладів, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їх використання.

4.3.14. Організовує з керівниками структурних підрозділів підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного і капітального ремонтів приміщень.

4.3.15. Організовує з керівниками структурних підрозділів проведення атестації бібліотечних, музейних, клубних працівників та працівників бухгатерії.

4.3.16. Призначає на посади та звільняє з посад керівників підвідомчих закладів, відповідно до чинного законодавства України.

4.3.17. Представляє інтереси громади в галузі культури, туризму, громадських комунікацій, у відносинах з юридичними і фізичними особами. 4.3.18. Представляє інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами сільської ради, органами місцевого самоврядування інших громад, з іншими територіальними органами міністерств, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності.

4. ПРАВА І ОБОВʼЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СЕКТОРУ

5.1. Працівники Сектору мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Сектору зобовʼязані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати розпорядження, чесно і сумлінно, накази, доручення своєчасно і керівництва, точно виконувати використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обовʼязків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство 3 питань розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян. місцевого самоврядування, державної служби.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8.Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством України, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет сільської ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також інформацію,
яка, згідно із
законодавством України, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію, як посадових осіб місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам Сектору забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України. 5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства України, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ

6.1. Сектор фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених на його утримання та з інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству України.

6.2. Сектор володіє і користується майном Великорублівської сільської територіальної громади, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.5. Оплата праці працівників Сектору здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЕКТОРУ

7.1. Працівник Сектору, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Сектору притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Покладання на Сектор обовʼязків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Сектору, не допускається. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

8.3. Реорганізація чи ліквідація Сектору здійснюється на підставі рішення Великорублівської сільської ради.

Секретар сільської ради                                            Світлана РЕШІТНИК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи зрозумілий для Вас у користуванні сайт громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь