Великорублівська громада

Полтавська область, Полтавський район

РІШЕННЯ №- «Про оприлюднення проекту регуляторного акту»

Кількість переглядів: 47
Скликання: VIII
Сесія: XVI
Тип документу: РІШЕННЯ
Дата: 28.10.2021
Автор: Великорублівська сільська рада
Номер документу: -
Назва документу: Про оприлюднення проекту регуляторного акту
Прикріплені файли:
  1. Файл 1 (1.05 МБ)

ПРОЄКТ

 

ВЕЛИКОРУБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

______сесія VІІІ скликання

       Код ЄДРПОУ  21046868

Р І Ш Е Н Н Я

___________ 2021 року                                                                              с. Велика  Рублівка

 

Про Положення про взяття на облік та

 передачу в комунальну власність

безхазяйного майна та відумерлої спадщини

на території Великорублівської сільської ради та

затвердження постійно діючої комісії

 

         Відповідно статей 335, 1277 Цивільного кодексу України, статей 29,40,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Великорублівської сільської ради, сесія сільської ради

 

 ВИРІШИЛА:

 

 1.Затвердити Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Великорублівської сільської ради. (Додаток №1)

 2.Утворити та затвердити персональний склад постійно діючої комісії з питань виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного майна та майна відумерлої спадщини. (Додаток 2)

3.Затвердити форму Акту обстеження майна. (Додаток 3)

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин, природокористування, архітектури, екології та благоустрою.

 

Великорублівський сільський  голова                                    Вячеслав ОЛІЙНИК

 

 

Додаток 1

до рішення XVI сесії  VIII скликання

Великорублівської  сільської ради

 від ____________ 2021 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про взяття на облік та передачу в комунальну власність

 безхазяйного майна та відумерлої спадщини

 на території Великорублівської сільської ради

 

 1. Загальні визначення

1.1. Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Великорублівської сільської ради  (далі по тексту Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 1.2. Для цілей цього Положення застосовуються наступні визначення: - безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий; - відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається; - уповноважений орган – виконавчий комітет Великорублівської сільської ради  Полтавського району  Полтавської області, якому надаються повноваження згідно із цим Положенням; - нерухоме майно – будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення, та земельні ділянки; - рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тощо) - мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари; - водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам; - каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод; - об’єкт теплопостачання - теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії, а також об’єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж; - об’єкт енергетики – електрична станція, електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об’єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа, споруда альтернативної енергетики; - об’єкти передачі електричної енергії – повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої; - дія Положення поширюється на будь-які об’єкти цивільних прав, які є безхазяйними чи визнані у встановленому законодавством порядку відумерлими; -зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими укладено договір зберігання безхазяйного майна; - руйнування - повне знищення об'єкта що унеможливлює його подальшу експлуатацію.

1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також готувати проекти рішень щодо прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, виявленого на території Великорублівської сільської ради, є виконавчий комітет Великорублівської сільської ради (надалі - Уповноважена особа).

2. Виявлення безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини.

2.1. Підприємства, установи, організації, громадяни та посадові особи органів місцевого самоврядування, яким стало відомо про нерухоме майно, що не має власника або власник якого невідомий чи яке ніким не успадковане повідомляють про таке майно уповноважений орган та направляють дані про такі об’єкти із зазначенням адреси (місцезнаходження), прізвища, імені, по батькові власника, його дати народження та смерті (якщо такі відомості відомі), інших суттєвих обставин. 2.2. Після одержання повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відумерлої спадщини уповноважений орган направляє запити щодо наявності реєстрації права власності (оренди) на об’єкт та технічної документації в бюро технічної інвентаризації, Центру надання адміністративних послуг, інших установ та організацій в яких можуть зберігатися відомості про майно та його власника.

 2.3. У ході здійснення підготовчих заходів по прийняттю на облік безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини уповноважений орган організовує комісійне обстеження виявленого майна, у процесі якого вирішуються наступні питання: - технічний стан об’єкта; - можливість використання об’єкта згідно із його функціональним призначенням; - для об’єктів житлового фонду – придатність для проживання; - пропозиції щодо подальшого збереження та використання об’єкта; - інші питання.

2.4. Комісійне обстеження здійснюється комісією сільської ради та завершується складанням акта обстеження об’єкта із зазначенням місцезнаходження, технічного стану та іншої інформації.

2.5. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта буде виявлено його руйнацію (знищення), комісія надає пропозиції щодо припинення права власності на такий об’єкт з метою використання земельної ділянки, на якій він був розташований.

 2.6. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, комісія надає пропозиції щодо використання такого будинку (приміщення) як нежитлового.

 2.7. З метою встановлення додаткових фактів відносно обстежуваного нерухомого майна або його власника чи ймовірних правонаступників, уповноважений орган направляє запити у відповідні служби.

3. Облік безхазяйного нерухомого майна.

3.1. Після комісійного обстеження об’єкту, уповноважений орган звертається до органів державної реєстрації про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 3.2. Уповноважений орган розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у друкованих засобах масової інформації Полтавського району Полтавської  області або на офіційному веб-сайті Великорублівської сільської  ради де оприлюднюються відомі дані про об’єкт.

 3.3. Зняття з обліку безхазяйного майна за зверненням його власника можливе при наявності письмового висновку виконавчого комітету сільської ради.

3.4. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі уповноважений орган звертається до суду з заявою про передачу майна у комунальну власність Великорублівської сільської ради.

 4. Облік відумерлої спадщини

4.1. Об’єкти відумерлої спадщини беруться на облік уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цього може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь), тощо, складені особами уповноваженого органу. Якщо буде встановлено, що квартирою (будинком) заволоділи особи без належних правових підстав, така інформація з підтверджуючими документами негайно надається уповноваженому органу.

4.2. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місцеперебування таких осіб відсутні, уповноважені органи можуть ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

4.3. Уповноважений орган самостійно після спливу строку для прийняття спадщини робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності: – до Центру надання адміністративних послуг щодо підтвердження факту смерті та державної реєстрації прав власності на нерухомий об’єкт; - до інших установ у разі потреби.

4.4. Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів та готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність Великорублівської сільської ради  або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

5. Використання безхазяйного нерухомого майна та об’єктів відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

5.1. Якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - відповідний орган місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою особою. У разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням такої земельної ділянки. Особа, яка управляє спадщиною, має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з'явлення спадкоємців або до прийняття спадщини. Особа, яка управляє спадщиною, має право на плату за виконання своїх повноважень. При передачі майна в управління право власності на нього не переходить.

5.2. Витрати, пов'язані з утриманням майна, несе зберігач. У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік, з'явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов'язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Уповноваженим органом відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

5.3. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням речі, Уповноважений орган може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування нею. Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.

5.4. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір користування майном з обов'язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії після встановлення власника майна.

5.5. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у користування.

 5.6. Поліпшення об’єкта, переданого у користування під час знаходження його на обліку, територіальною громадою не відшкодовуються.

6. Порядок реєстрації права комунальної власності

6.1. Після отримання рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини до комунальної власності виконком сільської  ради здійснює державну реєстрацію права комунальної власності Великорублівської сільської ради.

 6.2. Витрати на державну реєстрацію права комунальної власності, оплату послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів бюджету Великорублівської сільської ради.

7. Порядок обліку рухомого безхазяйного майна

7.1. Інформація про рухоме майно (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами), від якого відмовився власник або власник якого невідомий, збирається уповноваженим органом.

7.2. Уповноважений орган веде облік, розміщує оголошення про знайдене безхазяйне майно у друкованих засобах масової інформації Полтавського району Полтавської  області або на офіційному веб-сайті Великорублівської ради Полтавського району Полтавської  області та вживає заходи щодо встановлення власника майна. Рухоме майно переходить у власність територіальної громади: – якщо власник рухомого майна відмовиться від нього; – якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник не заявить про своє право на майно; – якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник майна не буде знайдений.

7.3. Безхазяйні рухомі речі можуть набуватися у власність Великорублівської сільської ради  за набувальною давністю, крім випадків, встановлених статтями 336, 338, 341 і 343 Цивільного кодексу України, відповідно п. 3 статті 335 Цивільного кодексу України.

8. Порядок використання майна, переданого до комунальної власності

8.1. Органи місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства здійснюють правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном: – з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна; – з моменту набуття чинності рішення сільської ради про прийняття до комунальної власності об’єктів рухомого майна.

8.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна виконком сільської  ради повідомляє особу, з якою укладено договір про збереження чи користування об’єктом, який було обліковано як безхазяйний або відумерла спадщина, про розірвання договору.

8.3. Якщо згідно рішення суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність Великорублівської сільської ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку. 8.4. Об’єкти житлового фонду, передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть використовуватися для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, які перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов та використовуватись як службові жилі приміщення.

 8.5. Спори щодо передачі безхазяйних об’єктів та відумерлої спадщини до комунальної власності та відчуження цих об’єктів вирішуються згідно із вимогами чинного законодавства.

9. Завдання комісії

9.1. Здійснення заходів з виявлення на території Великорублівської сільської ради безхазяйного майна.

9.2. Здійснення заходів щодо збереження та утримання виявленого на території Великорублівської сільської ради безхазяйного майна.

 9.3. Підготовка заяв Великорублівської сільської  ради до органу, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про взяття на облік нерухомого майна як безхазяйного.

 9.4. Комісія утворюється у складі9 осіб: голови Комісії, секретаря Комісії та членів Комісії.

 9.5. Голова Комісії організовує і скеровує роботу Комісії, визначає дату та час проведення її засідань, формує порядок денний засідань, веде засідання.

9.6. Секретар Комісії доводить до відома членів Комісії дату та час проведення засідань Комісії та їх порядок денний.

9.7. Хід засідань Комісії фіксується у протоколі засідання Комісії, який ведеться секретарем Комісії та підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії. 9.8. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Комісії.

10.Права та обов’язки комісії

10.1. Одержувати від структурних підрозділів Великорублівської сільської ради документи та інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

10.2. На безперешкодний доступ до об’єктів безхазяйного майна, що знаходяться на території Великорублівської сільської ради.

10.3. За результатами обстеження об’єктів безхазяйного майна Комісія складає Акт обстеження майна, за відповідною формою.

10.4. Готує заяву до органу, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про взяття на облік нерухомого майна, як безхазяйного.

 

         Секретар сільської ради                                                      Світлана РЕШІТНИК

 

 

 

Додаток 2

до рішення XVI сесії  VIII скликання

Великорублівської  сільської ради

 від 28 жовтня 2021 року

 

 

 

СКЛАД

постійно діючої комісії з питань виявлення,

 обстеження та взяття на облік безхазяйного майна

та майна відумерлої спадщини

 

Голова Комісії:Гриценко Юрій Дмитрович - заступник Великорублівського сільського голови

Секретар комісії: Решітник Світлана Миколаївна – секретар Великорублівської сільської ради

Члени комісії:

Степаненко Юлія Михайлівна- Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтерВиконавчого комітету Великорублівської сільської ради;

Бойко Володимир Миколайович – начальник  відділу архітектури, містобудування, благоустрою та земельних відносинВиконавчого комітету Великорублівської сільської ради;

Смолік Олександр Сергійович – головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, благоустрою та земельних відносин Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради;

Луценко Василь Васильович - староста старостинського округу №1Великорублівської сільської ради;

Олефір Віра  Миколаївна – староста старостинського округу №2 Великорублівської сільської ради ;

Карпенко Анатолій Миколайович – староста старостинського округу №3 Великорублівської сільської ради;

Прохонюк Надія Олександрівна – завідувач господарства відділу господарського забезпечення та обслуговування інфраструктури громади Виконавчого комітету Великорублівської сільської ради.

 

 

         Секретар сільської ради                                                    Світлана РЕШІТНИК

 

 

Додаток 3

до рішення XVI сесії  VIII скликання

Великорублівської  сільської ради

 від 28 жовтня 2021 року

 

 

АКТ

 обстеження майна

 

 

 населений пункт_________________ «___»___________20__ року

 

 

Постійно діюча комісія з питань виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного майна та майна відумерлої спадщини на території Великорублівської сільської ради, у складі:

 1. ____________________ - ________________, голова Комісі;

 2. ____________________ - ________________, секретар Комісії;

3. ____________________ - ________________, член Комісії;

4. ____________________ -


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь